Τα συστήματα υγείας διεθνώς – όπως και στην Ελλάδα – αντιμετωπίζουν μεγάλες, κοινές προκλήσεις: Γήρανση του πληθυσμού, περιορισμένοι πόροι, προσβασιμότητα και ποιότητα στις υπηρεσίες υγείας, συνθέτουν ένα εκρηκτικό μίγμα, που απειλεί το μέλλον κυβερνήσεων, επιχειρήσεων και πολιτών.

Η ιατρική έχει κάνει εκπληκτική πρόοδο τα τελευταία χρόνια. Όμως, ο πονοκέφαλος πολιτικών και οικονομολόγων διεθνώς δεν είναι άλλος από το διαρκώς αυξανόμενο κόστος των υπηρεσιών υγείας, ενώ παράλληλα αυξάνονται οι απαιτήσεις των καταναλωτών για τη χρήση των νέων φαρμάκων και τεχνολογιών υγείας.

Είναι σαφές ότι τα συστήματα υγείας έχουν επιτακτική ανάγκη από καινοτόμες λύσεις σε όλο το φάσμα των υπηρεσιών υγείας: στην προσφορά προς τους ασθενείς, στην τεχνολογία και στα μοντέλα διοίκησης και διαχείρισης. Λύσεις που θα ικανοποιούν ένα βασικό στόχο: «Να πετύχουμε περισσότερα και καλύτερα αποτελέσματα, δίνοντας τα ίδια ή και λιγότερα χρήματα».

Η ανάδειξη τέτοιων καινοτομικών λύσεων είναι ο σκοπός του 2ου Health Innovation Conference, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 17 Μαΐου 2018. Το συνέδριο οργανώνεται από την Ethos Events, το περιοδικό Pharma & Health Business και το portal πολιτικής υγείας και φαρμάκου virus.com.gr.

Το συνέδριο πραγματοποιείται σε μία κρίσιμη συγκυρία για τη χώρα και το σύστημα υγείας. Το ερχόμενο καλοκαίρι επίκειται η έξοδος της χώρας από το Μνημόνιο και οι θετικές προοπτικές ανάπτυξης, δημιουργούν εύλογα προσδοκίες σε επιχειρήσεις του τομέα υγείας, επαγγελματίες υγείας και πολίτες-ασθενείς.

Την ίδια ώρα, η κυβέρνηση προχωρεί σε σημαντικές αλλαγές και μέτρα, που όμως έχουν εγείρει σοβαρές ενστάσεις. Ειδικότερα, αναμένεται να συγκροτηθεί και να τεθεί σε λειτουργία η λεγόμενη Επιτροπή Αξιολόγησης Τεχνολογίας Υγείας, ενώ ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη αναδιοργάνωσης του συστήματος πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας με τη δημιουργία Τοπικών Μονάδων Υγείας (ΤΟΜΥ) στα αστικά κέντρα.

Διεθνώς, σε όλα τα υγειονομικά συστήματα, η Αξιολόγηση της Τεχνολογίας Υγείας διαδραματίζει έναν ουσιαστικό ρόλο, καθορίζοντας την πρόσβαση στην τεχνολογία, τη διάχυσή της και την καινοτομία. Τα περισσότερα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν πλέον ανεξάρτητους οργανισμούς Αξιολόγησης της Τεχνολογίας Υγείας για να παρέχουν πληροφορίες σε όσους λαμβάνουν τις αποφάσεις και ασκούν πολιτική σε περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο.

Στο συνέδριο θα πάρουν μέρος διακεκριμένοι ομιλητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό, εκπρόσωποι της Πολιτείας και των αρμοδίων, δημοσίων οργανισμών (ΕΟΠΥΥ, ΕΟΦ, ΥΠΕ, νοσοκομεία), συλλόγων ασθενών και ιατρικών φορέων, καθώς και στελέχη ελληνικών και διεθνών φαρμακευτικών εταιρειών, εταιρειών ιατρικού εξοπλισμού και ιδιωτικών νοσοκομείων.

Στο επίκεντρο του συνεδρίου θα βρεθούν θέματα και ερωτήματα όπως:

  • Νέα φάρμακα και ιατρικές τεχνολογίες, που φέρουν σημαντικά οφέλη για ασθενείς και συστήματα υγείας
  • Γιατί είναι τόσο δύσκολη η καινοτομία στην υγεία;
  • Μέτρα και πρωτοβουλίες για την αξιοποίηση του εγχώριου επιστημονικού δυναμικού.
  • Η συμβολή της γενετικής στη διάγνωση και θεραπεία ασθενειών
  • Τι φέρνει η ψηφιακή εποχή στο χώρο της υγείας
  • Η Αξιολόγηση της Τεχνολογίας Υγείας στην Ευρώπη
  • Συμμετοχή των ασθενών στο σχεδιασμό και στη λήψη των αποφάσεων
  • Μέθοδοι και κριτήρια της Αξιολόγησης της Τεχνολογίας Υγείας