Αποστολίδου Kαίτη

Αντιπρόεδρος, ECPC-Εuropean Cancer Patient Coalition (Ευρωπαϊκή Συμμαχία Ασθενών με Καρκίνο) & Πρόεδρος, Ελληνικής Ομοσπονδίας για τον Καρκίνο (EΛΛ.O.K.)

Αντιπρόεδρος της ECPC-Εuropean Cancer Patient Coalition (Ευρωπαϊκή Συμμαχία Ασθενών με Καρκίνο) και Πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας για τον Καρκίνο-EΛΛOK.

Η Καίτη  είναι Σύμβουλος Δημοσίων Υποθέσεων με μεγάλη εμπειρία σε ρυθμιστικές υποθέσεις, μάρκετινγκ και επικοινωνίες.  Εκπροσωπεί την  ECPC σε επιτροπές και ομάδες εργασίας υψηλού επιπέδου της ΕΕ, είναι μέλος της διοικούσας επιτροπής του ENCePP-Εuropean Network of Centers for Pharmacovigilance & Pharmacoepidemiology  και της Ομάδας Εργασίας Ασθενών & Καταναλωτών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων- PCWP / EMA,  μέλος της διοικούσας  επιτροπής της ομάδας εργασίας ασθενών και πολιτών της HTAi, μέλος  ομάδων εργασίας ISPOR.  Μέλος της συντακτικής επιτροπής  του περιοδικού Journal of Compassionate Health Care.

H Kαίτη έχει εμπειρία καρκίνου του μαστού δύο φορές και  υπέρμαχος  των δικαιωμάτων των ασθενών με καρκίνο.  Έχει διατελέσει  μέλος Δ.Σ. οργανώσεων ασθενών με καρκίνο στην Ελλάδα και το εξωτερικό και εισήγαγε την συνηγορία για τις πολιτικές για την υγεία και τον καρκίνο στις  οργανώσεις ασθενών με καρκίνο στην Ελλάδα, ιδρύοντας και διοικώντας  μόνιμες επιτροπές για τα κοινωνικά οφέλη ασθενών με καρκίνο, υπεράσπιση πολιτικής, HTA, ψηφιακή υγεία, κοινή λήψη αποφάσεων, συμμετοχή στην έρευνα.