Βράτιμος Θανάσης

Συνιδρυτής και υπεύθυνος ανάπτυξης, GIVMED

Ο Θανάσης Βράτιμος είναι ο συνιδρυτής & υπεύθυνος ανάπτυξης του GIVMED, του πρώτου δικτύου αξιοποίησης περισσευούμενων φαρμάκων. Η δύσκολη  κοινωνικοοικονομική περίοδος για την χώρα, σε συνδυασμό με προσωπικά βιώματα τον οδήγησαν στην συνίδρυση του οργανισμού. Την χαρά της προσφοράς και του εθελοντισμού, την βίωσε έντονα ως Head Organiser της διργάνωσης του Job Fair Athens 2014, της μεγαλύτερης εκδήλωσης με στόχο την καταπολέμηση της ανεργίας στους νέους, που αποτελεί και σημείο αναφοράς γι’αυτόν. Μέσα από το GIVMED, έχει καταφέρει με την ομάδα του, να δώσουν λύσει σε ένα πολύ μεγάλο κοινωνικό πρόβλημα, αυτό της πρόσβασης στα φάρμακα, με την χρήση της τεχνολογίας, σε μια περίοδο που απαιτεί υψηλά επίπεδα προσωπικής ευθύνης και ευαισθητοποίησης από τον καθένα. Ο Θανάσης, έχει εργαστεί στην Google, το Doctoranytime και στις αρχές του 2016 αποφοίτησε από τη σχολή ηλεκτρολόγων μηχανικών και μηχανικών υπολογιστών του ΕΜΠ.