Γιάννης Μαργέλης

Οικονομολόγος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων

Ο Γιάννης Μαργέλης είναι οικονομολόγος, απόφοιτος του Τμήματος Ναυτιλιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιά.

Έχει εργαστεί στην κοστολόγηση προμηθειών στον τουρισμό. Επίσης έχει εργαστεί ως επιστημονικός συνεργάτης στο Ελληνικό Κοινοβούλιο.

Πλέον, η εξειδίκευσή του αφορά στην εκπόνηση επιχειρηματικών σχεδίων για κάθε κλάδο της οικονομίας. Σε κάθε επιχειρηματικό σχέδιό του, για κάθε κλάδο της οικονομίας, ο κοινός παρονομαστής είναι πάντα η καινοτομία. Η καινοτομία στο προϊόν, στο κανάλι διανομής του, στην αγορά-στόχο και κυρίως στο πώς όλα τα παραπάνω συνθέτουν ένα λειτουργικό σύνολο.

Τα ερευνητικά ενδιαφέροντά του αφορούν στο crowsourcing και στο πώς το crowsourcing γίνεται καταλύτης για τον μετασχηματισμό των οικονομικών οικοσυστημάτων και την εκθετική ανάπτυξη των επιχειρήσεων.