Γιάννης Ποδηματάς

Ειδικός Σύμβουλος, Υπουργείο Υγείας

Ο κ. Γ. Ποδηματάς είναι φαρμακοποιός με μακρόχρονη εμπειρία στον ιδιωτικό τομέα. Έχει εργαστεί, από το 1981, για πάνω από 30 χρόνια σε εταιρείες του χώρου της υγείας. Αρχικά απασχολήθηκε σε θέσεις marketing και πωλήσεων. Διαδοχικά ανέλαβε ανώτερες διοικητικές θέσεις, με ευθύνη τόσο στην ελληνική επικράτεια αλλά και ευρύτερα.
Από τον Μάρτιο του 2017 είναι ειδικός σύμβουλος στο Υπουργείο Υγείας.