Γκίκας Σπύρος

Γενικός Διευθυντής Ελλάδας & Κύπρου, GE Healthcare

Γεννήθηκε το 1969. Αποφοίτησε από τη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και έλαβε Μεταπτυχιακό του (M.Sc.) στην Βιοϊατρική Τεχνολογία το 1996 από το Πανεπιστήμιο Πατρών και το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. To 2008 έλαβε το Μεταπτυχιακό του στην Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA Executive) του Πανεπιστημίου Πειραιά. Εργάστηκε στο Πανεπιστήμιο Πατρών και στο Ινστιτούτο Βιοϊατρικής Τεχνολογίας (INBIT) σε ευρωπαϊκά και εθνικά ερευνητικά έργα (Ε&Α) στον Τομέα Υγείας καθώς και σε θέματα Κλινικής Μηχανικής και Βιοϊατρικής Τεχνολογίας. Από το 2001 μέχρι το 2010 εργάστηκε ως Διευθυντής Έργων Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού στην Inso SpA για την ανάπτυξη και διαχείριση έργων νοσοκομείων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Εντάχθηκε στη GE Healthcare το 2011, όπου το 2012 ανέλαβε την Διεύθυνση Στρατηγικών Έργων στην Ανατολική Ευρώπη, με κύριο στόχο την ανάπτυξη τεχνολογικών λύσεων και στρατηγικής για μεγάλα έργα στον τομέα της Υγείας. Από τον Μάιο του 2018, είναι Γενικός Διευθυντής της GE Healthcare για την Ελλάδα και την Κύπρο.