Δρ. Εμμανουήλ Αλεξανδράκης

Adjunct Professor, Στρατηγική του Τομέα Υγείας, MBA International, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών & Επικεφαλής Ανάπτυξης Ερευνών, Ερευνητικό Ινστιτούτο WifOR

Ο Δρ. Εμμανουήλ Αλεξανδράκης είναι Οικονομολόγος με περισσότερο από τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην πανεπιστημιακή έρευνα και διδασκαλία, σε διοικητικές θέσεις, καθώς και στη διαμόρφωση πολιτικής και στρατηγικής, με επίκεντρο τον τομέα της υγείας. Σήμερα είναι Καθηγητής (Adj.Professor) στο MBA International του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (πρώην ΑΣΟΕΕ) με αντικείμενο τη Στρατηγική στον Τομέα Υγείας. Παράλληλα, είναι Επικεφαλής Ανάπτυξης Ερευνών του Γερμανικού Ερευνητικού Ινστιτούτου WifOR και υπεύθυνος του γραφείου στην Αθήνα.

Κατά το πρόσφατο παρελθόν, διετέλεσε διευθυντικό στέλεχος σε πολυεθνική φαρμακευτική εταιρεία ενώ για μεγάλο διάστημα υπηρέτησε σε θέσεις υψηλής διοικητικής ευθύνης στο δημόσιο τομέα, καθώς και σε Επιτροπές στην Ελλάδα και το εξωτερικό, μεταξύ άλλων, ως Εμπειρογνώμων του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για την Οικονομία της Υγείας ως παράγοντας ανάπτυξης.