Δρ. Πέτρος Παπαχρήστου

Διευθυντής Πληροφοριακών Συστημάτων, Όμιλος ΥΓΕΙΑ

Ο Δρ. Πέτρος Παπαχρήστου (Διευθυντής Πληροφοριακών Συστημάτων Ομίλου ΥΓΕΙΑ) έχει πολυετή εμπειρία σε Εθνικά και Διεθνή έργα Ιατρικής Πληροφορικής, Τηλεϊατρικής και Κοινωνικής Ασφάλισης. Αρχικά εργάστηκε ως Διευθυντής της Διεύθυνσης GIS στην εταιρεία Epsilon (1996-1999) και έχει συνεχή ενασχόληση με την Ιατρική Πληροφορική  από το 1999, αρχικά ως Διευθυντής Έρευνας και Τεχνολογίας στην εταιρεία ATKOSoft (1999-2010), ως Υπεύθυνος της Ομάδας Έργων Υγείας στην εταιρεία SingularLogic (2011-2014). Στον Όμιλο ΥΓΕΙΑ προσφέρει τις υπηρεσίες του από τον Ιούλιο του 2014. Είναι πτυχιούχος του τμήματος Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης και Διδάκτωρ του τμήματος Ηλεκτρολόγων Ηλεκτρονικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου του Surrey. Επίσης ήταν ερευνητής στο Κέντρο Ρομποτικής Όρασης & Επεξεργασία Σήματος του Πανεπιστημίου του Surrey Βρετανίας και Ειδικός Επιστήμονας για Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών και Δορυφορικής Τηλεπισκόπησης στο Πολυτεχνείο της Αγίας Πετρούπολης, Ρωσία.