Δρ. Χαράλαμπος Πιτσαλίδης

Ερευνητής, Εργαστήριο Βιοηλεκτρονικών Συστημάτων & Βιοτεχνολογίας, Department of Chemical Engineering and Biotechnology, University of Cambridge, UK., Επιστημονικός Σύμβουλος σε Θέματα Βιοτεχνολογίας

O Δρ. Χαράλαμπος Πιτσαλίδης είναι ερευνητής στο Τμήμα Χημικών Μηχανικής και Βιοτεχνολογίας του πανεπιστημίου του Cambridge. Είναι πτυχιούχος Φυσικής με μεταπτυχιακές σπουδές στην Νανοτεχνολογία και διδακτορικό δίπλωμα στη Φυσική. Το πεδίο έρευνας του εντοπίζεται στη ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογιών για την μελέτη βιολογικών συστημάτων. Η έρευνα του έχει οδηγήσει στην δημιουργία βιομιμητικών διατάξεων οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε προκλινικά στάδια ελέγχου νέων φαρμάκων καθώς και σε εφαρμογές εξατομικευμένης ιατρικής. Η τεχνολογία αυτή αποτελεί σημαντική εξέλιξη για τα συστήματα «ανθρώπινων οργάνων σε chip» (organ-on-chip) καθώς συνδυάζει ακριβή βιολογικά μοντέλα με ηλεκτρονικές διατάξεις. Τα συστήματα αυτά επί του παρόντος χρησιμοποιούνται για την μελέτη της επίδρασης του ανθρώπινου εντερικού μικροβιώματος στην παθοφυσιολογία του εγκεφάλου. Ο Δρ. Πιτσαλίδης έχει δημοσιεύσει περισσότερα από 25 άρθρα σε αναγνωρισμένα επιστημονικά περιοδικά και έχει παρουσιάσει την έρευνα του σε διάφορα διεθνή συνέδρια στη Ευρώπη και τις Ηνωμένες πολιτείες. Παράλληλα, έχει συμμετάσχει σε περισσότερα από 10 ερευνητικά προγράμματα στα πεδία των Νανοϋλικών, Εμβιομηχανικής και Βιοηλεκτρονικής.