Ζουμπουλάκης Παναγιώτης

Ph.D., MBA, Κύριος Ερευνητής, Ινστιτούτο Βιολογίας, Φαρμακευτικής Χημείας και Βιοτεχνολογίας, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών

O Παναγιώτης Ζουμπουλάκης είναι Χημικός με μεταπτυχιακές σπουδές στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) και διδακτορικό στη Χημεία. Είναι κύριος ερευνητής στο Ινστιτούτο Βιολογίας, Φαρμακευτικής Χημείας και Βιοτεχνολογίας του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών και επισκέπτης καθηγητής στο τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Από το 2006 είναι επιστημονικός συνεργάτης στο Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (τ. ΤΕΙ Αθήνας). Η ερευνητική του δραστηριότητα εστιάζεται στο χώρο της υγείας και των τροφίμων με περισσότερες από 85 πρωτότυπες δημοσιεύσεις και άρθρα ανασκόπησης σε διεθνή έγκριτα επιστημονικά περιοδικά και την υλοποίηση 15 εθνικών και ευρωπαϊκών ερευνητικών προγραμμάτων. Έχει εμπειρία σε θέματα μεταφοράς τεχνολογίας και έχει διατελέσει μέλος επιτροπών αξιολόγησης σε διαγωνισμούς επιχειρηματικών σχεδίων για νεοφυείς επιχειρήσεις. Από το 2015 είναι υπεύθυνος της διασύνδεσης του ΔΠΜΣ “Βιοεπιχειρείν” με επιχειρήσεις στο χώρο της βιοτεχνολογίας. Aπό το 2017 είναι Γενικός Γραμματέας του Επιστημονικού Τμήματος Τροφίμων της Ένωσης Ελλήνων Χημικών.