Λιάτσικος Ευάγγελος

MD, PhD, Καθηγητής Ουρολογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών & Πρόεδρος, Ευρωπαϊκή Ενδοσκοπική Εταιρεία

Είναι καθηγητής Ουρολογίας στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών, επιστημονικός υπεύθυνος της Μονάδας Λιθίασης και Λαπαροσκοπίας του ίδιου νοσοκομείου, καθώς και επισκέπτης καθηγητής του Τµήµατος Ουρολογίας του Πανεπιστημίου της Λειψίας και της Βιέννης. Από το 2016, βρίσκεται στην προεδρεία της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Ενδοσκοπικής Ουρολογίας. Θεωρείται διεθνώς καταξιωμένος ενδοουρολόγος και λαπαροσκοπικός χειρουργός, µε σειρά ζωντανών λαπαροσκοπικών και ενδοσκοπικών επεµβάσεων σε καταξιωμένα διεθνή ουρολογικά συνέδρια. Κλινικά και ερευνητικά ο E. Λιάτσικος συνέβαλε σηµαντικά στη διεθνή καταξίωση της χειρουργικής µονής οπής, στην διακολπική υποβοήθηση της λαπαροσκοπίας και στην ανάπτυξη των µεταλλικών ενδοπροθέσεων του ουροποιητικού. Είναι συγγραφέας πάνω από 260 διεθνών επιστηµονικών δηµοσιεύσεων, σειράς ελληνικών και ξενόγλωσσων βιβλίων ουρολογίας και τακτικός προσκεκληµένος οµιλητής στα πιο καταξιωµένα ουρολογικά συνέδρια. Εξαιτίας της ερευνητικής του δραστηριότητας του απονεµήθηκε το 2009 η τιµητική διάκριση «Arthur award» και το 2016 η τιμητική διάκριση «Academic Endourology Fellowship Program Director» από την Παγκόσµια Ενδοουρολογική Εταιρεία