Νικόλαος Παπαχρήστου

PhD Student in Machine Learning for Healthcare and Clinical Informatics Research,University of Surrey

Ο Νικόλαος Παπαχρήστου είναι υποψήφιος διδάκτορας στο Πανεπιστήμιο του Surrey. Αντικείμενο της έρευνάς του είναι η ανάλυση συμπτωμάτων καρκίνου κατά το στάδιο της χημειοθεραπείας ή ακτινοθεραπείας, σε συνεργασία με το τμήμα Νοσηλευτικής του University of California San Francisco (UCSF). Η έρευνά του εστιάζει στον τρόπο και την χρονική σειρά με τον οποίο εμφανίζονται και αλληλοεπηρεάζονται τα συμπτώματα καρκινοπαθών. Η συγκεκριμένη έρευνα έχει αξία στον εντοπισμό μηχανισμών μέσω των οποίων μπορεί να βελτιωθεί η φροντίδα καρκίνου και κατ’ επέκταση η ποιότητα ζωής των ασθενών με καρκίνο. Έχει εκπαιδευτεί στα ιατρικά εργαστήρια, στην πληροφορική επιστημών ζωής, στην παιδαγωγική και εκπαίδευση, στην οργάνωση υπηρεσιών υγείας, στην αξιολόγηση τεχνολογιών υγείας και στην ανάλυση δεδομένων. Ερευνητικά έχει ασχοληθεί με ηλεκτρονική μάθηση, έμπειρα συστήματα αποφάσεων, σύνθεση γνώσης, συστήματα συλλογής ερευνητικών δεδομένων, εγκατάσταση προτεραιοτήτων γύρω από την ασφάλεια ασθενή σε διαφορετικές υπηρεσίες υγείας (πρωτοβάθμια φροντίδα, φροντίδα καρκίνου, φροντίδα για την άνοια), και με ανάλυση δεδομένων καρκινοπαθών. Κατά τη διάρκεια της θητείας του στη σχολή Δημόσιας Υγείας του Imperial College London συμμετείχε στη συγγραφή τεχνικής μελέτης του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ). Έχει δημοσιεύει άρθρα σε αναγνωρισμένα επιστημονικά περιοδικά και έχει παρουσιάσει την έρευνα του σε διεθνή συνέδρια