Στάθης Ι. Μποβιάτσης

Καθηγητής Νευροχειρουργικής Ιατρικής Σχολής Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών & Διευθυντής Β’ Νευροχειρουργικής Κλινικής Ε.Κ.Π.Α. Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο «Αττικόν»

Ο κ. Μποβιάτσης αποτελεί πρωτοπόρο στην Λειτουργική Νευροχειρουργική. Μετά την αποφοίτησε του από την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών και την περάτωση της ειδικότητας στην Νευροχειρουργική το έτος 1992, εργάστηκε στο Department of Neurosurgery του Massachusetts General Hospital στο Harvard University έως το έτος 1996 και ειδικεύθηκε στην Functional and Stereotactic Neurosurgery. Το έτος 1997 εξελέγη μέλος ΔΕΠ στην Ιατρική σχολή του Ε.Κ.Π.Α. στην βαθμίδα του Λέκτορα με γνωστικό αντικείμενο «Στερεοτακτική & Λειτουργική Νευροχειρουργική». Ανήλθε όλες τις πανεπιστημιακές βαθμίδες και το έτος 2017 εξελέγη Καθηγητής Α βαθμίδας στο ΕΚΠΑ. Είναι συγγραφέας περισσοτέρων από 100 επιστημονικών εργασιών σε per review διεθνή περιοδικά, με 3154 citation.