Σταφυλάς Πάνος

MD, MSc, PhD Σύμβουλος Αξιολόγησης Τεχνολογιών Υγείας και Ηλεκτρονικής Υγείας, Ειδικός Καρδιολόγος – ESH Hypertension Specialist, Γενικός Διευθυντής/Επιστημονικός Υπεύθυνος, HealThink, Θεσσαλονίκη

O Πάνος Σταφυλάς είναι Σύμβουλος Αξιολόγησης Τεχνολογιών Υγείας και Ηλεκτρονικής Υγείας και Γενικός Διευθυντής/Επιστημονικός Υπεύθυνος της εταιρείας HealThink που παρέχει υπηρεσίες έρευνας και ανάπτυξης στον τομέα της υγείας. Eίναι απόφοιτος της Ιατρικής Σχολής του Α.Π.Θ και έχει ειδικευτεί στην κλινική καρδιολογία. Είναι Διδάκτωρ του Τμήματος Ιατρικής του Α.Π.Θ. και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου (MSc) στη Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Α.Π.).

Από το 2006 εργάζεται ως σύμβουλος αξιολόγησης τεχνολογιών υγείας για τη φαρμακοβιομηχανία και δημόσιους/ιδιωτικούς οργανισμούς, και από το 2007 εργάζεται ως ιατρικός συντονιστής και επικεφαλής αξιολόγησης ευρωπαϊκών έργων e-Health (Renewing Health, United4health και CareWell, SmartCare, BeyondSilos). Το CareWell έχει πρόσφατα αναγνωριστεί ως ένα από τα 3 κορυφαία έργα στην Ευρώπη τα τελευταία 11 χρόνια στην κατηγορία Active & Healthy Aging ως προς το συνολικό αντίκτυπο στην κοινωνία. Είναι μέλος του Συμβουλίου των Διευθυντών του MAST EEIG, που διαχειρίζεται το μοντέλο MAST, το επίσημο πλαίσιο αξιολόγησης των περισσοτέρων Ευρωπαϊκών προγραμμάτων ηλεκτρονικής υγείας.

Κατέχει θέση ακαδημαϊκού προσωπικού διδάσκοντας μαθήματα σχετικά με HTA σε μεταπτυχιακά προγράμματα ελληνικών Πανεπιστημίων, όπως στο ΠΜΣ ‘Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας’ του Πανεπιστημίου Μακεδονίας στο οποίο διδάσκει ‘Οικονομική Αξιολόγηση Προγραμμάτων Υγείας‘ και στο ΠΜΣ ‘Κλινική και Βιομηχανική Φαρμακολογία‘ της Ιατρικής Σχολής του Α.Π.Θ. στο οποίο διδάσκει “Φαρμακοοικονομία”.