Σωτήρης Τσιάφος- Τσιάρας

Στρατιωτικός Φαρμακοποιός, MSc Logistics & Supply Chain Management, Project manager ιχνηλασιμότητας επεμβατικών υλικών, 401 ΓΣΝΑ

Ο κος Τσιάφος – Τσιάρας είναι Στρατ. Φαρμακοποιός, απόφοιτος της Στρατιωτικής Σχολής Αξιωματικών Σωμάτων και της Φαρμακευτικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ενώ κατέχει το μεταπτυχιακό τίτλο Logistics & Supply Chain Management του Πανεπιστημίου Πειραιά. Για περισσότερα από 20 έτη ασχολείται με την οργάνωση και λειτουργία του συστήματος logistics φαρμάκων και υγεινομικών υλικών του Στρατού Ξηράς και έχει εξειδικευτεί στις εφαρμογές των GS1 προτύπων στην εφοδιαστκή αλυσίδα της υγείας. Σχεδίασε και υλοποίησε την εγκατάσταση Warehouse Management System στην Αποθήκη Βάσεως Υγειονομικού Υλικού του Στρατού. Την τρέχουσα περίοδο διευθύνει το πιλοτικό έργο ιχνηλασιμότητας επεμβατικών υλικών στα χειρουργεία και το αιμοδυναμικό εργαστήριο του 401 ΓΣΝΑ.