Τα τελευταία χρόνια, έχει επιτευχθεί σημαντική πρόοδος σε όλους τους τομείς της ιατρικής περίθαλψης. Ανακαλύφθηκαν καινοτόμα φάρμακα, εμβόλια, διαγνωστικές μέθοδοι και επεμβατικές τεχνικές.

Παράλληλα, αναμένονται νέες, κοσμογονικές αλλαγές με την ανάπτυξη της γενετικής, την αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης και την αυξανόμενη χρήση εφαρμογών για «έξυπνα κινητά» και φορητών συσκευών (wearable devices).

Από την άλλη, όμως, η ραγδαία ανάπτυξη νέων και υψηλού κόστους τεχνολογιών, σε συνδυασμό με τη δημογραφική γήρανση, έχουν προκαλέσει σοβαρές οικονομικές πιέσεις σε όλα τα συστήματα υγείας. Την ίδια ώρα, μάλιστα, αυξάνονται οι απαιτήσεις των καταναλωτών για τη χρήση των νέων φαρμάκων και τεχνολογιών.

Οι προκλήσεις λοιπόν που αντιμετωπίζουν σήμερα τα συστήματα υγείας είναι ο εκσυγχρονισμός των υπηρεσιών και ο έλεγχος των δαπανών με παράλληλη βελτίωση της ποιότητας και αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών προς τον ασθενή.

Ειδικά στην Ελλάδα, η κατάσταση είναι πιο ασφυκτική, λόγω όχι μόνο της κρίσης, αλλά και χρόνιων προβλημάτων και στρεβλώσεων. Η χρήση και αποζημίωση της ιατρικής καινοτομίας γίνεται άναρχα και δίχως αξιολόγηση.

Πλέον, όλοι οι εμπλεκόμενοι στην Υγεία έχουν αντιληφθεί πώς πρέπει να «Να πετύχουμε περισσότερα με λιγότερα». Στόχος λοιπόν του 3ου Health Innovation Conference είναι να αναδείξει τις προοπτικές και τις προκλήσεις στο χώρο της υγείας από την ανάπτυξη των νέων τεχνολογιών.

ΠΑΝΕΛ 1

Έρευνα και Καινοτομία στην Υγεία: Τάσεις, προοπτικές, εμπόδια

ΠΑΝΕΛ 2

Αποζημίωση καινοτομίας στην Υγεία με βάση την Αξία

ΠΑΝΕΛ 3

Αξιολόγηση Τεχνολογιών Υγείας στο χώρο του Φαρμάκου: Λειτουργία Επιτροπής – εμπόδια – προοπτικές

Θέματα προς συζήτηση

 • Προοπτικές και προκλήσεις από την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών στην υγεία
 • Πρόσβαση ασθενών στις νέες τεχνολογίες
 • Εμπόδια στην έρευνα και καινοτομία στην Ελλάδα

ΠΑΝΕΛ 1

Έρευνα και Καινοτομία στην Υγεία: Τάσεις, προοπτικές, εμπόδια

Νέες τεχνολογικές ανακαλύψεις αναμένονται να φέρουν επανάσταση στο χώρο της υγείας. Στο στρογγυλό τραπέζι 1 θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα πρωτοποριακών ερευνών, που φιλοδοξούν να βελτιώσουν σημαντικά την ποιότητα της ιατρικής φροντίδας.

Ειδικότερα, θα παρουσιαστούν:

 • Ανθρώπινα όργανα σε τσιπ! Οι επιστήμονες ελπίζουν ότι η τεχνολογία αυτή θα αντικαταστήσει τα πειραματόζωα και θα επιταχύνει την ανάπτυξη νέων, εξατομικευμένων θεραπειών.
 • Τεχνητή Νοημοσύνη. Ανάλυση δεδομένων καρκινοπαθών για την πρόβλεψη των συμπτωμάτων τους κατά τη διάρκεια της χημειοθεραπείας
 • Μηχανική θρομβεκτομή. Νέα, πρωτοποριακή τεχνική, που εφαρμόζεται και στην Ελλάδα, μπορεί να δώσει ασθενείς με βαρύ εγκεφαλικό όχι μόνο από το θάνατο, αλλά και από αναπηρία.
 • Αξιοποίηση wearable devices. Διαλογή ασθενών στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών με τη χρήση αισθητήρων ζωτικών βιολογικών ενδείξεων

ΠΑΝΕΛ 2

Αποζημίωση καινοτομίας στην Υγεία με βάση την Αξία

Διεθνώς και στην Ελλάδα, το περιβάλλον έχει αλλάξει δραματικά τα τελευταία χρόνια. Οι χρηματοδοτικές πιέσεις, που αντιμετωπίζουν τα συστήματα υγείας, λόγω της οικονομικής κρίσης και της δημογραφικής γήρανσης, δημιουργούν μεγάλες προκλήσεις σε κυβερνήσεις, πολίτες και επιχειρήσεις του κλάδου.

Ειδικά στην Ελλάδα, η κατάσταση είναι πιο ασφυκτική, λόγω όχι μόνο της κρίσης, αλλά και χρόνιων προβλημάτων και στρεβλώσεων. Η χρήση και αποζημίωση της ιατρικής τεχνολογίας γίνεται άναρχα και δίχως αξιολόγηση. Πλέον, όλοι οι εμπλεκόμενοι στην Υγεία έχουν αντιληφθεί πώς πρέπει να «πετύχουν περισσότερα με λιγότερα χρήματα».

Το πρόβλημα είναι ότι αρκετές νέες τεχνολογίες (φάρμακα ή υλικά) είναι πολύπλοκες, έχουν υψηλό κόστος και το όφελος για τους ασθενείς μπορεί να είναι ασαφές. Έτσι, απαιτούνται νέα και ευέλικτα εργαλεία για την αξιολόγηση και αποζημίωση των νέων τεχνολογιών.

Υπό το πρίσμα αυτό, στο στρογγυλό τραπέζι 2 θα συζητηθούν τα νέα μοντέλα αξιολόγησης νέων τεχνολογιών και αποζημίωσής τους με βάση την Αξία (Value Based Care), που έχουν αρχίσει να αναπτύσσονται διεθνώς. Παράλληλα, θα παρουσιαστεί η πρώτη συμφωνία «Επιμερισμού του Κινδύνου» (Risk Sharing Agreement), που έχει γίνει στη χώρα μας μεταξύ του Ωνασσείου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου και της εταιρείας Medtronic.

Θέματα προς συζήτηση

 • Νέα εργαλεία αξιολόγησης και αποζημίωσης
 • Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για την αξιοποίηση νέων μεθόδων αποζημίωσης
 • Αξιοποίηση Big Data

Θέματα προς συζήτηση

 • Ποια νέα φάρμακα έχουν λάβει άδεια κυκλοφορίας και αναμένουν αξιολόγηση
 • Ποια κριτήρια εφαρμόζονται στην ΑΤΥ
 • Προκλήσεις, εμπόδια και προοπτικές στην εφαρμογή της Αξιολόγησης Τεχνολογιών Υγείας στην Ελλάδα
 • Σύνδεση Επιτροπής Αξιολόγησης και Διαπραγμάτευσης

ΠΑΝΕΛ 3

Αξιολόγηση Τεχνολογιών Υγείας στο χώρο του Φαρμάκου: Λειτουργία Επιτροπής - εμπόδια – προοπτικές

Όπως προαναφέρθηκε, η ραγδαία τεχνολογική πρόοδος στην υγεία έχει προκαλέσει «πονοκέφαλο» σε πολιτικούς και οικονομολόγους. Σε μία προσπάθεια να συγκρατήσουν το κόστος και να κατανείμουν ορθολογικότερα τους ήδη περιορισμένους πόρους, πολλές χώρες έχουν δημιουργήσει φορείς Αξιολόγησης Τεχνολογιών Υγείας.

Έπειτα από καθυστέρηση ετών, η Ελλάδα προχωρεί επιτέλους δειλά δειλά προς την κατεύθυνση αυτή. Η κυβέρνηση έχει ήδη δημιουργήσει Ειδική Επιτροπή, λέγοντας ότι στόχος είναι να μετεξελιχθεί σε ανεξάρτητο φορέα, ενώ η ΝΔ έχει εξαγγείλει ότι θα δημιουργήσει νέο οργανισμό.

Η λειτουργία της Επιτροπής ανέδειξε υφιστάμενες ελλείψεις και στρεβλώσεις, γεγονός που οδήγησε σε καθυστερήσεις. Την ίδια ώρα, αυξάνονται οι πιέσεις καθώς τον τελευταίο χρόνο, έχουν εγκριθεί από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΜΑ) περισσότερα από 70 νέα σκευάσματα και είναι επιτακτική η ανάγκη αξιολόγησής τους και στην Ελλάδα.