ΤΡΑΠΕΖΙ 1

Συμπράξεις Δημόσιου Ιδιωτικού Τομέα για την προώθηση της Καινοτομίας στην Υγεία

ΤΡΑΠΕΖΙ 2

Βιοδείκτες και Γενετική του καρκίνου

ΤΡΑΠΕΖΙ 3

Αξιολόγηση Τεχνολογιών Υγείας: Προκλήσεις, εμπόδια, προοπτικές

Θέματα προς συζήτηση

 • Εμπόδια και προκλήσεις
 • Νέα μοντέλα έρευνας και επιχειρηματικότητας
 • Κίνητρα και αντικίνητρα
 • Πώς μπορούμε να προσελκύσουμε επενδύσεις από το εξωτερικό;
 • Αξιοποίηση ανθρώπινου δυναμικού

Ειδική Ενότητα
Case Studies καινοτομιών στο χώρο της υγείας

ΤΡΑΠΕΖΙ 1

Συμπράξεις Δημόσιου Ιδιωτικού Τομέα για την προώθηση της Καινοτομίας στην Υγεία

Γενικά, οι επενδύσεις στην έρευνα και στην καινοτομία στον τομέα της υγείας θεωρούνται ζωτικής σημασίας. Αποτελούν εργαλείο για να αναπτύξουμε νέες, πιο ασφαλείς και αποτελεσματικές θεραπείες και να διατηρήσουμε τη βιωσιμότητα των συστημάτων υγείας και περίθαλψης.

Η Ελλάδα θεωρείται ουραγός στην έρευνα και στην καινοτομία. Αν και σε γενικές γραμμές αυτό είναι αλήθεια, αυτό δεν σημαίνει ότι στη χώρα μας δεν υπάρχει έρευνα και καινοτομία, ειδικά στον τομέα της υγείας.

Στο συνέδριο λοιπόν θα παρουσιαστούν σημαντικές καινοτομίες στο χώρο της υγείας, οι οποίες – σε αντίθεση με ότι πιστεύουν οι περισσότεροι – σχεδιάζονται και υλοποιούνται στην Ελλάδα, χάρη στη σύμπραξη ακαδημαϊκών ιδρυμάτων, δημόσιων φορέων και ιδιωτικών εταιρειών.

Ωστόσο, είναι αλήθεια ότι δεν αξιοποιούμε τις υπάρχουσες δυνατότητες, καθώς απουσιάζει το κατάλληλο «Οικοσύστημα» για την ανάπτυξη της έρευνας και της καινοτομίας. Στο στρογγυλό τραπέζι λοιπόν θα τεθεί επί τάπητος πώς μπορούμε ως χώρα να οικοδομήσουμε αυτό το «Οικοσύστημα», το οποίο μπορεί να γίνει μοχλός ανάπτυξης της χώρας, ανακόπτοντας τη φυγή Ελλήνων επιστημόνων προς το εξωτερικό.

Οι ελληνικές εταιρίες και οι τράπεζες πρέπει να δημιουργήσουν τα κατάλληλα επενδυτικά εργαλεία για την χρηματοδότηση κοινών ερευνητικών έργων και κοινών εταιριών μέσα στα Πανεπιστήμια και τα Ερευνητικά Κέντρα. Η χώρα μας πρέπει να μιμηθεί το παράδειγμα αντίστοιχων μικρών χωρών με εξαιρετικό ανθρώπινο κεφάλαιο, όπως το Ισραήλ και η Ολλανδία.

ΤΡΑΠΕΖΙ 2

Βιοδείκτες και Γενετική του καρκίνου

Οι βιοδείκτες είναι βιολογικά μόρια, που βρίσκονται στα κύτταρα και υποδεικνύουν μια φυσιολογική ή παθολογική διαδικασία, μια κατάσταση ή μια νόσο. Διακρίνονται σε προγνωστικούς δείκτες (χαρακτηριστικά επιθετικότητας της νόσου) και προβλεπτικούς δείκτες, δηλαδή, προβλέπουν την αναμενόμενη ανταπόκριση κάθε ασθενή σε συγκεκριμένη θεραπευτική αγωγή.

Η χρήση βιοδεικτών μπορεί να αποτελέσει ένα αποτελεσματικό εργαλείο για την αξιολόγηση των ασθενών, οι οποίοι αναμένεται να ωφεληθούν από την εξατομικευμένη θεραπεία, συμβάλλοντας κατ’ επέκταση στην ορθή κατανομή των περιορισμένων πόρων του ΕΟΠΥΥ και στον εξορθολογισμό της φαρμακευτικής δαπάνης.

Όμως, αν και είναι τόσο σημαντική η εξέταση των βιοδεικτών μεγάλο μέρος των ασθενών με καρκίνο στην Ελλάδα δεν διενεργούν αυτή την απαραίτητη εξέταση βιοδείκτη, εξαιτίας της απουσίας ασφαλιστικής κάλυψης.

Θέματα προς συζήτηση

 • Σημασία των βιοδεικτών στην αντιμετώπιση του καρκίνου
 • Ασφαλιστική κάλυψη της εξέτασης βιοδεικτών
 • Πιστοποίηση εργαστηρίων

Θέματα προς συζήτηση

 • Τι ισχύει διεθνώς
 • Ποια κριτήρια εφαρμόζονται
 • Πώς πρέπει να κινηθεί η Ελλάδα
 • Ορισμός επιπέδου κόστους ανά QALY
 • Συμμετοχή των ασθενών στη λήψη αποφάσεων

ΤΡΑΠΕΖΙ 3

Αξιολόγηση Τεχνολογιών Υγείας: Προκλήσεις, εμπόδια, προοπτικές

Τις τελευταίες δεκαετίες, έχει επιτευχθεί σημαντική πρόοδος σε όλους τους τομείς της ιατρικής περίθαλψης. Πραγματοποιήθηκαν ανακαλύψεις καινοτόμων φαρμάκων, εμβολίων, διαγνωστικών τεχνικών και νέων τεχνολογιών θεραπείας. Επιπλέον, η χρήση της ψηφιακής πληροφορίας, η γενετική, η αυξανόμενη χρήση έξυπνων τηλεφώνων και του διαδικτύου φέρνουν μια ακόμη μεγαλύτερη επανάσταση στο χώρο της ιατρικής περίθαλψης.

Από την άλλη, όμως, η δημογραφική γήρανση, σε συνδυασμό με τη ραγδαία εξέλιξη νέων και υψηλού κόστους τεχνολογιών, έχουν προκαλέσει σοβαρές οικονομικές πιέσεις σε όλα τα συστήματα υγείας. Έτσι, πολλές χώρες έχουν δημιουργήσει φορείς Αξιολόγησης Τεχνολογιών Υγείας, προκειμένου να συγκρατήσουν το κόστος και να κατανείμουν ορθολογικότερα τους ήδη περιορισμένους πόρους.

Έπειτα από καθυστέρηση ετών, η Ελλάδα προχωρεί επιτέλους δειλά δειλά προς την κατεύθυνση αυτή. Η κυβέρνηση έχει ήδη θεσμοθετήσει τη δημιουργία ειδικής επιτροπής και έχει ξεκινήσει τις διαδικασίες για τη στελέχωσή της – δεχόμενη κριτική πάντως για το γεγονός ότι δεν πρόκειται για ανεξάρτητο φορέα.

Υπό το πρίσμα αυτό, στο στρογγυλό τραπέζι θα τεθούν επί τάπητος οι προκλήσεις, τα εμπόδια και οι προοπτικές στην εφαρμογή της Αξιολόγησης Τεχνολογιών Υγείας στην Ελλάδα.